Zer da MUNDUmob?

Mundumob, Gipuzkoa zeharkatuko duen ekimena da. Herritarrak printzipio nagusi baten inguruan biltzea da Mundumoben helburua: “Guztiok daukagu mundua aurreko belaunaldiek jaso zuten aukera berdinekin jasotzeko eskubidea, eta ondorioz, guztiok daukagu mundua hurrengo belaunaldiei jaso dugun aukera berdinekin uzteko bete beharra”. Iraunkortasunaren aldarrikapena da azken finean egingo duguna. Ideia hori lelo nagusian laburtu dugu: “Eman hartu nahi duzun mundua.”

Ekimenean printzipioak finkatu nahi ditugu, herritarrek eta eragileek printzipio horiei atxikitzea nahi dugu, gero hortik abiatuta helburu eta ekintza zehatzak adostu eta gauzatzeko.

Mezuaren bektore nagusia herritarrek gorpuztuko duten kantu koreografiatu bat izango da. Kantua Karlos Gimenezek egin du, letra Jon Maiak jarri dio, ahotsa Ze Esatek taldeko Jabirena da Ines Osinagaren parte hartzearekin . Guzti hori Mikel f. Krutzaga teknikariaren lanarekin borobilduz  eta koreografia gurekin lehendik lan egin izan duen Mikel Erguinek egin du.

Horrekin batera, eskutik eskura ibiliko dugun mundu bolak lagunduko digu ekimenean emango dugun mezua zabaltzen.

Orain arte egin ditugun ekimenetan bezala, aldarrikatzen dugun baikortasuna eta konpromisoa egongo dira ekimenaren muinean. Aldarrikatzen dugun etorkizun hobeago horren isla izango da ekimena, giro alai, partehartzaile eta ludikoan burutuko duguna.

Ibilbideari dagokionez, maiatzaren 4ean hasiko da Gipuzkoako herririk handienean, Orendainen. Ondo esan dugu bai. Handitasuna ez da bakarrik m2-tan edota biztanle kopuruaren arabera neurtzen. Guk, handitasuna, herritarren bihotzetan eta konpromisoan neurtzen dugu, eta horretan ez daukagu zalantzarik orendaindarrak eredu direla Gipuzkoan eta Euskal Herrian. Lehenengo Zero Zabor herria dugu. Hondakin organiko guztia herrian tratatzen dute ongarri bihurtuz. Ez dute beste herrietara organiko tona bakar bat usteltzera bidaltzen. Mundumoben hasiera Orendainen eginez, guzti horren aitortza egin nahi dugu.

Bukaera ere Gipuzkoako herririk handienean egingo dugu. Oraingoan bai, biztanle kopuruari begira. Handiena baita ere sortutako zabor kopuruari begira. Praktika on eta eredugarriak ezinbestean aplikatu behar diren lekua beraz, konponbidearen gakoa. Donostiak erronka polita jarri dio bere buruari: 2016 urtean Europako Kultur Hiriburu izatearena. Guk gure ekarpena egin nahi diogu izendapen horri. Kulturak eta jakintzak nekez egiten dute bat utzikeria eta zabarkeriarekin. Donostia Zero Zabor norabidean jartzeko gure ekarpena egingo diogu amaiera han emanda. Donostiakoa herrialde mailako ekitaldia izango da.

*****************************************************************************

Mundumob es una iniciativa que recorrerá Gipuzkoa. El objetivo de Mundumob es reunir a los ciudadanos en torno a un principio fundamental: “Todos tenemos derecho a recibir un mundo con las mismas posibilidades que el que recibieron las generaciones anteriores y, en consecuencia, todos tenemos el deber de legar a las próximas generaciones un mundo con las mismas posibilidades que el que nosotros hemos recibido”. En suma, vamos a reivindicar la sostenibilidad. Hemos resumido esa idea en nuestro eslogan: “Entrega el mundo que quieres recibir”.

En esta iniciativa queremos fijar los principios, y que los ciudadanos y los agentes sociales se adhieran a dichos principios, para posteriormente acordar y plasmar objetivos y acciones concretas.

El vector principal del mensaje será una canción coreografiada a la que darán cuerpo que interpretarán los ciudadanos. La melodía ha sido compuesta por Karlos Giménez, Jon Maia ha escrito la letra y Xabier Rodil e Ines Osinaga han puesto las voces, mientras que la coreografía corre a cargo de Mikel Erguin, que ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones.

Simultáneamente, una bola del mundo que nos pasaremos de mano en mano servirá para visualizar el mensaje que queremos difundir.

Igual que en otras iniciativas que hemos desarrollado anteriormente, en el núcleo de esta acción estarán el optimismo y el compromiso que proclamamos. Se trata de una acción que desarrollaremos en un ambiente alegre, participativo y lúdico, reflejo de ese futuro mejor que reivindicamos.

En cuanto al recorrido, comenzará el 4 de mayo en el pueblo más grande de Gipuzkoa, en Orendain. Sí, hemos dicho bien, la grandeza no sólo se mide en m² o en número de habitantes. Nosotros la grandeza la medimos en los corazones y el compromiso de los ciudadanos, y en estas magnitudes no nos cabe ninguna duda de que los orendaindarras son ejemplares en Gipuzkoa y en Euskal Herria. Es nuestro primer municipio Zero Zabor. Tratan la totalidad de los residuos orgánicos en el propio municipio, transformándolos en abono. No envían a otros pueblos ni una sola tonelada de materia orgánica a pudrirse. Así pues, comenzando el Mundumob en Orendain queremos rendir reconocimiento a su labor.

Mundumob finalizará también en el mayor municipio de Gipuzkoa, ahora sí, atendiendo al número de habitantes y a la cantidad de basura generada. Por lo tanto, finalizará en el sitio en el que necesariamente habrá que aplicar las buenas y ejemplares prácticas, donde está la clave de la solución. Donostia se ha fijado un hermoso reto: el de ser Capital Cultural Europea el año 2016. Nosotros queremos hacer nuestra aportación a esa designación, porque la cultura y el saber difícilmente pueden compaginarse con la dejadez y la negligencia. Finalizando en la capital, haremos nuestra aportación a Donostia para que ponga rumbo a Zero Zabor. El acto de Donostia el llamamiento se hará a nivel de Gipuzkoa.

Utzi erantzuna